O nás

Kulturně divadelní spolek Puchmajer byl založen v r. 1991 posluchači divadelní vědy FF UK a jejich přáteli. Vůdčími osobnostmi souboru byli Vladimír Mikulka a Martin J. Švejda. Během bezmála čtrnáctileté existence soubor nastudoval celkem šestnáct inscenací. Dramaturgicky se soustředil na uvádění autorských projektů - a to buď v podobě činoherně-hudebních pásem, kratších her nebo celovečerních inscenací - a na uvádění málo známých her zahraničních autorů. Pravidelně též pořádal hudební programy vlastní tvorby (od r. 1995 pod názvem Puchmajerův Ruch). Soubor pravidelně vystupoval v Divadle v Řeznické (1992 - 1993), P-klubu Trojická (1994 - 1999) a A-Studiu Rubín (1999 - 2005). Účastnil se též festivalů (např. Příští vlna/Next Wave, Mezi ploty, Open air program Divadla evropských regionů v Hradci Králové) a amatérských přehlídek (Stodůlecký Píseček, Šrámkův Písek, Jiráskův Hronov). Tvorba souboru byla orientována na intelektuálně náročný, černý humor, se snahou "vyslovovat se k čemukoliv, co se autorům nelíbí, co je dráždí, co se jim hnusí" (Zdeněk Hořínek). Největší ohlas u laické i odborné veřejnosti získala inscenace Hoši z Nároďáku, která v českém divadle zahájila invazi světa sportu (a fotbalu zvlášť) na divadelní jeviště. Soubor ukončil činnost v r. 2005.

Jeho přímým nástupcem se stal divadelní soubor Antonín D.S. V souboru vystupovala většina bývalých členů kds Puchmajer. Vůdčí osobností byl Martin J. Švejda. Antonín D.S. se věnoval především autorské tvorbě - a to buď v podobě činoherně-hudebních pásem, kratších her nebo celovečerních inscenací. Nastudoval celkem pět inscenací: Surovosti laskavosti (2005), Dítě! (2006), Ženáč & Singl (2007), Žena. Říkejte mi žena (2008) a Ani zrnko pepře pro Czermaka (2009).

Divadelní soubor Antonín Puchmajer D.S. vznikl v říjnu 2010 ze členů divadla Antonín D.S. a hudební skupiny Inženýr Vladimír (rockband). Po několika letech se tak opět spojily dvě větve, které v roce 2005 vznikly rozštěpením kds Puchmajer. Soubor dosud nastudoval tyto inscenace: Kabaret (2011), Spánek nikdo nevolá (2013), Be Pozzy! (2014), Bim Bam Bom (2014), Jako (škorperetka) (2015) a Rösnerovo oko aneb Nutkání souložit se sochami (2017).